www.dps3.pl
Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wiktora Brysza 3
+48 32 271-38-61
DPS3 w Zabrzu - zdjęcie budynku

o nas

DPS nr 3 w Zabrzu
ul. Wiktora Brysza 3
41-800 Zabrze

+48 32 271-38-61
+48 32 271-38-61 wew. 28
sekretariat@dps3.pl

- skrytka DPS3zabrze
- BIP DPS3 Zabrze

NIP: 648-10-17-401
REGON: 000686664
Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrzu jest domem ponadgminnym i działa na podstawie zezwolenia Wojewody Śląskiego Nr PS/II/9014/146/09. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, dorosłych kobiet i mężczyzn, posiada charakter domu stacjonarnego, świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.

Dom położony jest w centrum Zabrza, z bardzo dogodnymi połączeniami środkami komunikacji publicznej ze wszystkimi miastami aglomeracji śląskiej. Jest to czterokondygnacyjny budynek,w pełni zmodernizowany i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie posesji wokół budynku znajduje się pralnia, garaż, miejsca parkingowe, droga dojazdowa oraz park z ławkami rozmieszczonymi wzdłuż spacerowych alejek. Zadbane trawniki, rabaty kwiatowe, gazony, krzewy i drzewa ozdobne upiększają otoczenie.

Na parterze budynku znajdują się między innymi 2 pokoje mieszkańców, pokój gościnny, kuchenka pomocnicza, gabinet rehabilitacji, jadalnia (organizowane są tam spotkania, imprezy, występy), świetlica wyposażona w sprzęt audiowizualny, gdzie odbywa się również terapia zajęciowa. Pierwsze i drugie piętro to przede wszystkim pokoje mieszkalne oraz gabinet zabiegowy. Parter oraz każde piętro posiada łazienki, toalety i inne pomieszczenia do utrzymania czystości i higieny mieszkańców oraz całego Domu. Poniżej parteru oprócz pomieszczeń gospodarczych, znajduje się kuchnia wyposażona w nowoczesny sprzęt, gdzie przygotowywane są posiłki dla mieszkańców.

Ogółem Dom posiada 59 miejsc statutowych dla osób dorosłych w różnym wieku. Stanowią one społeczność zróżnicowaną pod wieloma względami: pochodzenia, wykształcenia, zawodu, sytuacji rodzinnej, upodobań kulturowych, zainteresowań, doświadczeń życiowych i okoliczności, które sprawiły, że znalazły się w tym miejscu. Prawie wszyscy mieszkańcy to ludzie niepełnosprawni, chorzy, często obciążeni kilkoma schorzeniami jednocześnie. Naczelnym zadaniem DPS Nr 3 dla przewlekle somatycznie chorych jest zaspakajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych, kulturalno-oświatowych mieszkańców w stopniu umożliwiającym rozwój osobowości. Ważne również jest kształtowanie zachowań i postaw tworzących domową rodzinną atmosferę Domu zgodnie z zasadami współżycia społecznego.